Reglur Laugavegshlaupsins

Reglur Laugavegshlaupsins byggja á leiðbeiningum ITRA um framkvæmd utanvegahlaupa og á þeirri reynslu sem mótshaldari hefur öðlast gegnum framkvæmd hlaupsins undanfarin 25 ár. Hafa ber í huga að Laugavegshlaupið er ekki götuhlaup. Það flokkast undir ofurmaraþon (Ultra Marathon) á fjöllum í óbyggðum og lýtur alfarið eigin reglum mótshaldara. Reglurnar eru tilvísun í íþróttir almennt þar sem hver og einn þátttakandi gerir sitt besta, tekur tillit til og virðir aðra þátttakendur og fer eftir settum reglum.

Til þess að gera mótshaldara kleift að framkvæma Laugavegshlaupið og þjónusta þátttakendur eru settar reglur um heiðarlega keppni, öryggi og virðingu fyrir náttúrunni, þ.e. landsvæðinu sem hlaupið er um og veðurfarinu sem kallar á réttan klæðnað. Mótshaldari frestar eingöngu keppni ef framkvæmd hlaups er ekki möguleg samkvæmt skipulagi. Hver og einn hlaupari ákveður fyrir sig hvort hann hleypur þrátt fyrir þoku eða önnur slæm veðurskilyrði.

Í gegnum tíðina hafa Laugavegshlauparar upplifað sig sem sigurvegara, hver um sig. Þeir hafa keppt hver við annan, hjálpast að, notið samvista á leiðinni og fagnað saman sigri í markinu.

Meginreglurnar eru þær sem varða öryggi þátttakenda og „aðgöngumiðinn“ að Laugavegsleiðinni er loforð um að vernda náttúruna með því að hlaupa á stígum leiðarinnar og skilja ekki eftir sig neitt rusl eða úrgang.

Þátttakendur bera sjálfir ábyrgð á að kynna sér þær reglur sem gilda um þátttöku í Laugavegshlaupinu og fylgja þeim eftir í einu og öllu.

1. Skráning

 • Aldurstakmark 18 ár (einstaklingar fæddir árið 2005 og áður geta tekið þátt).
 • Almennar reglur um skráningu, endurgreiðslu o.fl. 
 • Skilmála um þátttökurétt og greiðsluskilmála má finna hér.

2. Hlaupaleiðin í Laugavegshlaupi er í gegnum Friðland að Fjallabaki.

 • Óheimilt er með öllu að kasta frá sér rusli á leiðinni og algjört bann er við losun mannlegs úrgangs utan salernis. Algengt er að hlauparar noti gelnæringu í litlum plastumbúðum sem ekki eyðast í náttúrunni. Þessar umbúðir ásamt öðru rusli hafa því miður orðið eftir á leiðinni og hvert og eitt bréf sem eftir verður er einu bréfi of mikið. Reynslan hefur sýnt að gelbréfin eru stundum að detta úr beltum hlaupara og eftir notkun hafa hlauparar einnig lent í því að þau hafa fokið úr höndum þeirra. Því eru hér vinsamleg tilmæli um að þátttakendur hætti alfarið að nota þessi gelbréf en setji næringuna frekar í plastbrúsa sem þeir geta haft t.d. í brúsabelti.
 • Hlauparar verða að vera með sín eigin glös eða brúsa til að nota á drykkjarstöðvum. Hlaupahaldari verður ekki með einnota pappaglös á drykkjarstöðvum.
 • Njótum leiðarinnar og stöndum saman um það að skilja ekki eftir okkur neikvæð ummerki og koma ekki óorði á Laugavegshlaupið.

3. Reglur sem lúta að öryggi þátttakenda

 • Þátttakendur skrifa undir skjal þess efnis að þeir hafi kynnt sér reglur og skilmála hlaupsins og ætli að fara eftir þeim í hvívetna.
 • Þátttakendur tryggja að þeir séu líkamlega og andlega hæfir og með nægan undirbúning að baki til að hlaupa 55 km Laugavegshlaup á innan við 9 klukkustundum og 15 mínútum.
 • Þátttakendur fara eftir fyrirmælum sem tilgreind eru um fatnað hér og skulu þeir hafa meðferðis viðeigandi fatnað.
 • Þátttakendur þurfa að hafa hlaupanúmer sýnilegt að framan til að flýta fyrir öryggistalningu í Landmannalaugum, Álftavatni og Emstrum. Auk þess skulu þeir vera með þátttökuarmband um úlnlið.
 • Þátttakendur þurfa, á meðan hlaupinu stendur, að hafa skyldu öryggisbúnað á sér, flautu, álteppi og síma og vera viðbúnir því að starfsmenn hlaupsins óski eftir því að sjá öryggisbúnaðinn áður en keppni hefst, meðan á henni stendur og í endamarki. Ef þátttakandi uppfyllir ekki þessi skilyrði bætast 60 mínútur við lokatíma viðkomandi.
 • Til að fá skráðan tíma og í öryggisskyni skulu allir þátttakendur fara í gegnum tímatökuhlið í rásmarki, í Emstrum, Álftavatni og í endamarki.
 • Þátttakendur sem neyðast til að hætta í hlaupinu á miðri leið vegna veikinda eða meiðsla, er skylt að gefa sig fram við starfsmenn hlaupsins.
 • Ef þátttakandi nær ekki tímamörkum við Álftavatn eða í Emstrum, þá er viðkomandi skylt að hætta þátttöku og ekki heimilt að fara lengra.
 • Þátttakandi sem hættir keppni er á ábyrgð mótshaldara og hefur ekki leyfi til að halda áfram á eigin vegum frá næsta skála á viðkomandi svæði. Mikilvægt er að þátttakendur virði þessa reglu.
 • Ef einhvern þátttakenda vantar á þátttökulista við Álftavatn, Emstrum eða við lok hlaupsins er hann álitinn týndur. Viðbrögð við því er útkall björgunarsveita.

4. Þjónusta við þá sem hætta á miðri leið

 • Starfsmenn hlaupsins aðstoða þátttakendur, sem ná ekki tímamörkum við Álftavatn og/eða í Emstrum. Þátttakendum verður ekið að Hvolsvelli og síðan til Reykjavíkur, ekki er hægt að fara inn í Þórsmörk. Þess skal getið að ferðalagið frá Álftavatni og Emstrum að Hvolsvelli getur tekið 2-3 klst. eða lengur og bið á Hvolsvelli getur varað í nokkrar klukkustundir. Að flytja þátttakendur með bíl á milli skála er tímafrekt og eingöngu hugsað sem neyðaraðstoð.

5. Keppnisreglur í Laugavegshlaupi

 • Þátttakendur þurfa að hafa hlaupanúmer sýnilegt að framanverðu til þess að starfsmenn geti séð hverjir eru skráðir í hlaupið. Hlaupanúmer er skráð á ákveðinn þátttakanda og gildir eingöngu fyrir þann einstakling. Frávik frá þessu ógildir skráningu og þar með þátttökurétt.
 • Þátttakendur þurfa að hafa með sér skylduöryggisbúnað, flautu, álteppi og síma alla leið í endamark. Viðurlög við því að vera ekki með álteppi og flautu er 60 mínútur sem bætist við lokatíma hlaupara.
 • Óheimilt er að þiggja utanaðkomandi aðstoð einhvers sem ekki er skráður þátttakandi í hlaupið nema í neyðartilvikum.
 • Það er á ábyrgð hvers þátttakanda að neita utanaðkomandi aðstoð nema um neyðartilvik sé að ræða.
 • Það er á ábyrgð hvers þátttakanda að hlaupa ekki með utanaðkomandi hlaupara.
 • Hver og einn þátttakandi þarf að bera sinn eigin farangur, rusl og drykkjarmál.
 • Þátttakendur skulu taka tillit til annarra þátttakenda.
 • Þátttakendur mega aðstoða aðra þátttakendur með öryggi sitt og annarra í huga.
 • Mótshaldari getur vísað frá keppni hverjum þeim sem fara ekki eftir reglum hlaupsins.
 • Allir þátttakendur þurfa að virða tímamörk sem eru fjórar klukkustundir út af drykkjarstöð við Álftavatn og sex klukkustundir og 30 mínútur út af drykkjarstöð í Emstrum. Tímareglan þýðir að þátttakandi sem ekki nær uppgefnum tímamörkum er hættur keppni en hann er samt á ábyrgð mótshaldara og hefur ekki leyfi til að halda áfram á eigin vegum frá skálum á viðkomandi svæði. Þeir sem ekki fara eftir þessum fyrirmælum hafa ekki rétt til frekari þjónustu af hálfu hlaupsins og bera þann kostnað sem til fellur við leit björgunarsveita. 
 • Þátttakendur skulu sýna öllum starfsmönnum hlaupsins kurteisi og fara eftir leiðbeiningum og fyrirmælum þeirra. 
 • Þegar þátttakendur hafa lokið hlaupi er þeim ekki leyfilegt að fara aftur út á braut til þess að hlaupa með öðrum þátttakendum.
 • Þeir þátttakendur sem ætla að hlaupa með hlaupastafi eiga að byrja aftast í sínum ráshóp og þurfa hlauparar sem leggja af stað með staf að koma í mark með stafina. Ekki er heimilt að skila af sér stöfunum á leiðinni.

6. Viðurlög

 • Þátttakendur sem ekki fara eftir reglum hlaupsins eiga á hættu að verða skráðir úr hlaupinu.
 • Þeir sem ekki fara eftir settum fyrirmælum verða ábyrgir fyrir þeim kostnaði sem til fellur við leit og/eða umönnun björgunarsveita og annarra starfsmanna.
 • Þeir sem ekki fara eftir fyrirmælum og reglum hlaupsins eða starfsmanna þess, eiga það á hættu að fá ekki skráningu aftur í hlaupið.

7. Réttur mótshaldara

 • Mótshaldari er ekki ábyrgur fyrir utanaðkomandi áhrifum á hlaupara. Það á við um veður, náttúruhamfarir, umferð fólks og farartækja eða annað óvænt sem getur haft áhrif á þátttakendur.
 • Mótshaldari getur afskráð og stöðvað þátttakanda sem ekki er í fatnaði eða á annan hátt búinn sem hæfir aðstæðum.
 • Mótshaldari getur afskráð þátttakanda sem skapar hættu fyrir sjálfan sig og/eða aðra.
 • Mótshaldari getur vísað frá keppni hverjum þeim sem fara ekki eftir reglum hlaupsins.
 • Mótshaldari og starfsmenn hlaupsins geta vísað þeim sem ekki hafa númer og merki mótsins sýnileg, frá mótssvæði og braut keppninnar.
 • Mótshaldari er ekki ábyrgur fyrir veikindum eða slysum þátttakenda, til og frá mótsstað og meðan á hlaupi stendur. Þátttakendur eru hvattir til að leita aðstoðar starfsmanna hlaupsins ef slys eða veikindi koma upp.
 • Þátttakendur eru alltaf á eigin ábyrgð þrátt fyrir að þeir þiggi aðstoð starfsmanna hlaupsins.
 • Íþróttabandalag Reykjavíkur, sem er framkvæmdaraðili hlaupsins, áskilur sér rétt til að aflýsa hlaupinu með stuttum fyrirvara vegna náttúruhamfara, veðurs, heimsfaraldurs eða annarra ófyrirsjáanlegra ástæðna sem geta skapað hættu fyrir þátttakendur og starfsmenn.

8. Kærur

 • Þátttakendur sem telja að á sér hafi verið brotið geta lagt fram kæru til mótshaldara.
 • Kæra þarf að berast skriflega til hlaupstjóra á meðan hlaupið stendur yfir.
 • Kæra vegna heildarúrslita þarf að berast í síðasta lagi kl. 16:30 á hlaupdegi.
 • Kæra sem varðar aldursflokka þarf að berast í síðasta lagi 30 mín. eftir að síðasti hlaupari kemur í mark.
 • Þriggja manna ráð úrskurðar á staðnum eftir að hafa rætt við þá sem hlut eiga að máli.

Samstarfsaðilar

 • Reykjavik Excursions
 • 66 Norður
 • Suzuki
 • Volcano Huts
 • Ferðafélag Íslands
 • ITRA member
 • Gatorade